Seminerler

Seminerler, üniversitemiz öğrencilerinin yaşadıkları genel sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi verme ve akademik ve sosyal yaşantılarında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri destekleme amacıyla ayda bir oturum olmak üzere planlanmaktadır. Seminer programı her ay ilan edilecektir. 

Başlıca seminer konuları:

  • Stresle başa çıkma
  • Hedef belirleme ve alışkanlık kazanma
  • Duygular
  • Kariyer planlaması
  • Özgüven
  • Karar verme
  • Beden algısı
  • Atılganlık / Kendini olduğu gibi ortaya koyabilme