Hakkımızda

Eskişehir Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, 14.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren yönerge ile kurulmuştur. Birimimizde şu an bir uzman psikolojik danışman ve bir klinik psikolog olmak üzere iki öğretim görevlisi, kadrolu personel olarak bir psikolog hizmet vermektedir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin amacı en genel ifadesiyle bireylere sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarını desteklemek üzere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak; bireylerin kendini gerçekleştirmesine, kendini tanımasına yardımcı olmaktır.

Bu amaç kapsamında birim bünyesinde gerçekleştirilen bazı hizmetler şunlardır:

 • Bireylerin çözmekte zorlandıkları sosyal-duygusal, akademik ve kariyer sorunlarını çözebilmeleri, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli bir uyum içinde olabilmeleri için onlara bireysel ve grupla psikolojik danışma faaliyetleri yürütmek
 • Bireylerin ihtiyaç duydukları gelişim ya da problem alanına yönelik psiko-eğitim faaliyetleri yürütmek
 • Bireylerin ihtiyaç duydukları gelişim ya da problem alanına yönelik seminer çalışmaları yapmak
 • Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek, kriz dönemlerinin sorunsuz atlatılması için öğrencilere ve personele psikolojik destek sağlamak
 • Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar çerçevesinde araştırmalar yapmak
 • Bireyi tanıma faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamda uygun ölçme araçları kullanmak, görüşmeler yapmak
 • Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, tamamlayıcı, problem çözücü, uyum sağlayıcı her türlü psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini düzenlemek
 • Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek

Birimimiz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir:

 • İnsan saygıya değer bir varlıktır.
 • Her birey seçme ve karar verme özgürlüğüne sahiptir.
 • Her birey yardıma ihtiyaç duyar ve yardım almalıdır.
 • Gönüllülük esastır.
 • Gizlilik esastır.
 • Bireysel ve kültürel farklara saygı duyulmalıdır.
 • Gelişim yaşam boyu devam eder.
 • PDR Hizmetleri profesyonel ve bilimseldir.
 • Bireye ve topluma karşı sorumlulukla hareket edilir.
 • PDR Hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.